Sede electrónica Concello de Dodro

19:22:17 Martes 15 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

26/04/2021

Exposición pública da aprobación inicial da Modificación da Ordenanza municipal reguladora das plantacións forestais e da protección e conservación dos camiños e vías públicas municipais na execución de plantacións, cortas, depósitos, carga e transporte de madeira no Concello de Dodro


Alcaldía

26/04/2021

Exposición pública da aprobación inicial do Regulamento especial para a concesión de honras e distincións do Concello de Dodro


Alcaldía

26/04/2021

Exposición pública da aprobación inicial do Regulamento de participación veciñal no Concello de Dodro


Alcaldía

26/04/2021

Anuncio de exposición pública do padrón da taxa polos servizos de abastecemento de auga, rede de sumidoiros e depuración, 1º trimestre de 2021


Alcaldía

26/04/2021

Convocatoria Xunta de Goberno Local 27/04/2021


Alcaldía

23/04/2021

Exposición pública da aprobación inicial do Regulamento de participación veciñal no Concello de Dodro


Alcaldía

23/04/2021

Exposición pública da aprobación inicial do Regulamento especial para a concesión de honras e distincións do Concello de Dodro


Alcaldía

31/03/2021

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CATRO PEÓNS DE OBRAS PÚBLICAS A XORNADA PARCIAL PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS NO CONCELLO DE DODRO


Alcaldía

31/03/2021

RESPOSTAS PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021)


Alcaldía

31/03/2021

ANUNCIO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN, LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A A XORNADA PARCIAL PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS NO CONCELLO DE DODRO